FAQ

Får svar på de vanligaste frågorna om Alexis plattform. Här hittar du både generell information men också detaljer kring betalning och implementation.

Generellt

Vem kan använda Alexis?
Kan Alexis användas i flera länder?
Är Alexis tillgängligt på flera språk?
Kan jag integrera Alexis med andra system?

Avtal

Hur lång är kontraktsperioden?
Kan jag växla mellan paketen?

Implementering & Onboarding

Hur kommer jag igång med Alexis?
Hur ser implementeringsprocessen ut?

Data security

Var hittar jag svar på frågor om datasäkerhet?

Book a free demo

Upptäck hur AlexisHR:s plattform frigör tid och förenklar HR.

Book A Demo