Målstyrning skapar framgång

Skapa mätbara mål för att ge era medarbetare en tydlig riktning framåt och era chefer ett enkelt sätt att följa framsteg. 

Goals

Utan mätbara mål och en tydlig riktning kan det vara svårt för medarbetare att behålla fokus och prioritera rätt uppgifter. Med AlexisHR kan ni enkelt sätta gemensamma mål och säkerställa att alla arbetar tillsammans mot företagets vision, mission och strategiska riktning. Funktionen är flexibel och stödjer OKR, SMART eller andra ramverk för målstyrning och hjälper er nå bättre resultat.

Skapa förutsättningar för tillväxt

HR
Stärk medarbetarnas upplevelse av samhörighet med konkreta mål och en gemensam riktning
VD
Lyft produktiviteten och arbeta effektivt mot företagets vision
COO
Följ resultatet på individ-, team eller företagsnivå för att proaktivt identifiera och förebygga hinder

Customization

Flexibelt verktyg för målstyrning

Arbeta med OKRs, SMART:a mål eller andra ramverk som passar er
Skapa och knyt samman medarbetarnas initiativ med företagets övergripande mål
Balansera transparens och konfidentialitet med flexibla inställningar för synlighet

Struktur & samarbete

Enable focus
with clarity

Skapa mätbara mål och gör det enklare för medarbetare att prioritera
Fördela ansvar och ägarskap genom att tilldela mål till specifika team eller individer
Sätt en gemensam riktning och arbeta tillsammans mot företagets strategiska mål

Definierade mål

Visualisera framsteg och resultat

Följ resultatet med numeriska, procentuella, monetära eller binära mätetal
Sätt tidsramar och deadlines för att nå viktiga milstolpar i tid
Överblicka status och framsteg för alla mål samlat i en vy

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo