Målstyrning skapar framgång

Set measurable goals to provide direction, track progress and keep employees aligned.

Målstyrning

Utan mätbara mål och en tydlig riktning kan det vara svårt för medarbetare att behålla fokus och prioritera rätt uppgifter. Med AlexisHR kan ni enkelt sätta gemensamma mål och säkerställa att alla arbetar tillsammans mot företagets vision, mission och strategiska riktning. Funktionen är flexibel och stödjer OKR, SMART eller andra ramverk för målstyrning och hjälper er nå bättre resultat.

Skapa förutsättningar för tillväxt

HR
Stärk medarbetarnas upplevelse av samhörighet med konkreta mål och en gemensam riktning
VD
Lyft produktiviteten och arbeta effektivt mot företagets vision
COO
Följ resultatet på individ-, team eller företagsnivå för att proaktivt identifiera och förebygga hinder

Anpassad för er

Flexibelt verktyg för målstyrning

Arbeta med OKRs, SMART:a mål eller andra ramverk som passar er
Skapa och knyt samman medarbetarnas initiativ med företagets övergripande mål
Balansera transparens och konfidentialitet med flexibla inställningar för synlighet

Struktur & samarbete

Skapa tydlighet med konkreta mål

Skapa mätbara mål och gör det enklare för medarbetare att prioritera
Fördela ansvar och ägarskap genom att tilldela mål till specifika team eller individer
Sätt en gemensam riktning och arbeta tillsammans mot företagets strategiska mål

Definierade mål

Visualisera framsteg och resultat

Följ resultatet med numeriska, procentuella, monetära eller binära mätetal
Sätt tidsramar och deadlines för att nå viktiga milstolpar i tid
Överblicka status och framsteg för alla mål samlat i en vy

Boka en gratis demo

Upptäck hur AlexisHR:s plattform frigör tid och förenklar HR

Boka en demo