Digitala flöden med
E-signering

Skapa, signera och spara avtal med enkla knapptryck, i en och samma plattform.

E-signering

Att hantera dokument och samla in signaturer kan vara utmanande och en uppgift som tar tid från annat värdefullt arbete. Alexis integrerade funktion för E-signering gör att din organisation kan skapa, distribuera och signera dokument eller policyer snabbt och enkelt. Dokumenten sparas automatiskt i ditt konto för tillförlitlig lagring och enkel åtkomst.

Förenkla för alla roller

HR
Spara tid genom att skapa, hantera och distribuera dokument på en och samma plattform.
VD
Öka produktiviteten med intuitiva och säkra processer för e-signering
CFO
Förenkla signering, observation och lagring av juridiskt bindande dokument

Smooth workflows

Skapa dokument och mallar

Skapa egna dokument och mallar som kan användas i hela organisationen
Anpassa upplevelsen visuellt utifrån bolagets identitet för att skapa enhetlig kommunikation
Infoga variabler för att automatiskt hämta information från medarbetarens profil i Alexis

Användarvänligt

Intuitiv signering

Signera anställningsavtal, kontrakt eller policies i ett användarvänligt gränssnitt
Förenkla flöden genom att lägga till flera signerande parter och observatörer
Använd BankID eller elektroniska signaturer för en enkel och säker process

Säkert & kompatibel

Trygga processer

Hantera behörigheter och säkerställ att rätt personer har tillgång till rätt dokument
Lagra alla dokument i Alexis för tillförlitlig och GDPR-kompatibel hantering
Signera avtal enkelt och med hög säkerhet enligt eIDAS

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo