Framtidens när- och frånvarohantering

Med Alexis när- och frånvarohantering hanterar du allt som har med tid kopplat till medarbetarna att göra.

När- & frånvaro

En komplett lösning för tidshantering anpassat till er verksamhets unika behov. Med Alexis integrerade funktion för när- och frånvaro kan ni enkelt exportera masterdata för lönehantering och öka transparensen internt. Förbättra medarbetarupplevelsen och produktiviteten genom att hantera förfrågningar direkt i Slack eller Teams.

Enkel och anpassad tidshantering

HR
Förenkla när- och frånvaroprocesser för alla i företaget
VD
Öka produktiviteten med enklare tidshantering
CFO
Få full insyn i er frånvarostatistik och agera på insikter

Skräddarsydda policyer & flöden

Anpassad för din organisation

Skapa skräddarsydda policyer för semester & tidrapportering
Fullt anpassningsbart för internationella team
Överblicka och hantera uppgifter effektivt

Arbetsflöden

Förenkla för medarbetare & chefer

Automatiserat arbetsflöde kopplade till Slack & Teams
Övergripande vy med filtrering för enkel semesterplanering
Notifikationer vid överlappande semestrar

Chatbot-integrationer

Slack & Teams

Begär ledighet från ditt favoritkommunikationsverktyg
Omedelbara godkännandeflöden för chefer
Snabb och enkel åtkomst

Spårning

Smartare planering

Notifiera när anställda arbetar på kontoret eller hemma
Ökad transparens kring semesterdagar
Synka kalender för smartare semesterplanering

Spårning

Projektbaserad rapportering

Aktivera möjligheten att klocka in & ut sessioner via policyer
Visa inskickade rapporter och detaljer för den valda perioden eller upptäck om information saknas   
Poster länkar automatiskt till dina tidrapporter

Analys

Upptäck trender

Se trender i medarbetarnas kalendrar för enklare planering
Flaggar för potentiell långstidsfrånvaro
Notiser vid för många antal sparade semesterdagar

Tidsrapportering

Insikter som skapar värde

Skapa anpassade policies för tidrapportering
Enkel hantering av tid för både medarbetare och chefer
Export av total arbetad tid som underlag för lönehantering

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo