Ett tillförlitligt system för visselblåsning

Skapa en ansvarsfull arbetsplats som hjälper människorna att trivas och företaget att växa.

Whistleblowing

Ge alla innanför och utanför er organisation en trygg och säker kanal att anonymt rapportera oegentligheter. Alexis integrerade funktion Visselblåsning hjälper er att bygga en ansvarsfull kultur och anpassa er till EU:s Visselblåsardirektiv. Med enstaka knapptryck kan ni aktivera er Visselblåsarkanal som är lättillgänglig, användarvänlig och säker.

Skapa tillit och förbättra din arbetsplats

HR
Stärk lojalitet och engagemang med ansvarsfulla verktyg och arbetssätt
VD
Identifiera potentiella problem tidigt och arbeta förebyggande
COO
En plattform för att hantera alla era personalrelaterade processer

Skicka in ett ärende

Rapportering

Skicka in ärenden, enkelt och anonymt
Lägg till dokument, bilder, ljud- eller videofiler i din rapport
Följ utvecklingen av ärendet med email notifikationer

Inkomna ärenden

Ärendehantering

Få en översikt och hantera ärenden smidigt
Skicka uppföljningsfrågor eller svar med hjälp av dialogfunktionen
Assign a trusted case handler internally or externally

Användarvänligt & tryggt

Ansvarsfulla processer i en säker plattform

Distribuera er egna Visselblåsarkanal i era kanaler
Lägg till viktig information och företagets logo på er unika Visselblåsarsida 
Krypterad och GDPR-kompatibel hantering av ärenden

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo