Intuitiv lönerevision

Planera och genomför er lönerevision i ett verktyg där era anställdas profiler, medarbetarsamtal och löner redan finns lagrade. Förenkla samarbetet mellan chefer, minska risken för manuella fel och stärk engagemanget. 

Lönerevision

Lönerevision är en av de viktigaste aktiviteterna i HR-årshjulet men kan snabbt bli ett tidskrävande och komplext projekt utan rätt verktyg. Med AlexisHR kan ni förenkla och effektivisera er nästa lönerevision hela vägen från planering till slutförande. Säkerställ att chefer kan ta bra beslut med hjälp av budgetunderlag och enkel åtkomst till tidigare medarbetarsamtal. Spara tid från administrativt arbete och förbättra upplevelsen för hela organisationen.

Koordinera & samarbeta

HR
Genomför lönerevision i er HR-plattform och spara tid från administrativa uppgifter
VD
Fördela budget till chefer, följ status och få full insyn i processen i en och samma plattform
Ledare
Förenkla beslutsprocessen under lönerevisionen med enkel åtkomst till budgetunderlag och medarbetarsamtal nära till hands

Komplett HR-plattform

Frigör tid och samla allt på ett ställe

Med allt samlat i en plattform kan ni enkelt överblicka de anställdas profiler, löner och medarbetarsamtal inför er lönerevision
Spara tid med automatiska flöden för attestering skapade utifrån er organisationsstruktur 
Alexis uppdaterar snabbt medarbetarnas profiler när ni färdigställt lönerevisionen

Involvera & delegera

Samarbeta effektivt

Med planeringsvyn får chefer en tydlig överblick av hela teamet eller avdelningen
Sätt en övergripande budget och fördela smidigt till vardera team
Håll tidsplanen med notifikationer, påminnelser och en tydlig översikt

Intuitivt & användarvänligt

Lönerevision för flexibla team

Välj vilka medarbetare som ska inkluderas baserat på team, land eller anställningsdatum
Gör det lätt för chefer att ta rätt beslut med hjälp av budgetunderlag, tidigare medarbetarsamtal och anställdas profiler
Ställ in en tidsram med start- och slutdatum för att undvika förseningar och eventuella flaskhalsar 

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo