Personalutveckling skapar framgång

Skapa skräddarsydda mål och rutiner för personlig utveckling och samla all information på ett ställe.

Reviews

Driv kontinuerlig utveckling och meningsfulla samtal mellan dina medarbetare. Kom igång med färdiga mallar eller anpassa efter din organisations specifika behov. Utvärdera och följ framsteg på ett ställe. Lätt att använda och tillgängligt för alla. Alexis ger din organisation verktygen för att hjälpa medarbetare och chefer att nå sin fulla potential.

Skapa förutsättningar för tillväxt

HR
 Gör det lättare för medarbetare att utvecklas med kontinuerlig feedback
VD
Accelerera tillväxten med högpresterande team
COO
Förbättra resultaten, stärk engagemanget och behåll talanger

Flexibilitet

Skapa egna mallar

Skapa egna mallar för medarbetarssamtal
Bygg stöd och uppföljning för medarbetarnas prestation
Anpassa enstaka eller återkommande konversationer beroende på variant: 360s, 1:1s eller annan feedback från teamet

Involvera & delegera

Förenkla samarbete med rätt insikter

Skapa moduler för frekventa check-ins och uppföljningar
Bestäm själv nivå på reviews och relaterade åtgärder
Samla alla insikter under samma tak för en bättre översikt

Uppföljning

Mät och utvärdera

Följ alla steg i process och följ medarbetarens utveckling
Spåra och jämför framsteg baserat på tidigare konversationer
Automatisera påminnelser och flöden för uppföljning

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo