HR-admin för morgondagens bolag

Förenkla hanteringen av medarbetardata genom att samla all information på ett ställe.

HR Admin

Lyft produktiviteten och samla er medarbetardata. Alexis masterdata säkerställer att lönerapporter alltid är uppdaterade och smidigt kan överföras till ert lönesystem, minimerar risken för manuella fel och sparar tid. Förenkla arbetsflöden och hantera personalprocesser direkt i Slack eller Teams för en bättre medarbetarupplevelse. 

Byggd för att hjälpa företaget att växa

HR
Automatisera tidskrävande arbete så att du kan fokusera på mer meningsfulla uppgifter
VD
Visualisera ert organisationsschema, bli mer effektiv och sänk kostnader
CFO
Få en bättre översikt av organisationen för att underlätta planering och prognostisering

Personalregister

Allt på ett ställe

En helhetssyn på medarbetarnas profiler och uppgifter
Skräddarsy profiler för att samla information viktig för er
Lagra känslig data på ett tryggt ställe

Skräddarsydda profiler

Skräddarsydd datainsamling

Lagra företagsspecifik data med egenskapade fält
Välj vem som kan mata in data och vem den ska vara synliga för
Anpassa datan du vill samla in

Kommunicera enkelt

Ökad produktivitet

Missa aldrig ett viktigt datum eller en deadline
Kommunicera med rätt personer vid rätt tillfälle
Nyckelfärdiga lösningar med Google Workspace & Slack

Organisationsschema

Få bättre översikt

Visualiserar organisationens struktur
Förenklar kommunikation
Hjälper dig att identifiera kompetensbehov

Godkännandeflöden

Automatisera och delegera

Håll reda på arbetsflöden för godkännande i flera steg
Samla in information, delegera och spara tid
Medarbetare kan på egen hand överblicka flöden

Rättigheter

Flexibla synlighetsinställningar

Fördela personalansvaret med skräddarsydda roller i Alexis. Skapa administratörer för olika medarbetare baserat på vilken avdelning eller vilket land de tillhör. Tilldela åtkomst och behörigheter så att rätt person har tillgång till rätt information. På så vis kan du förenkla HR-processer för hela företaget på ett tryggt och säkert sätt. 

Book a free demo

Learn more about how AlexisHR's platform declutters HR

Book A Demo